Miroslav Glišić-Stari

E- Singl - Vrati se

Vrati se

MIROSLAV GLISIC - STARI - jedan od osnivača grupe NAYA iz Beograda je snimio e-singl u studiju Art Media Line decembra 2019-e godine.... MIROSLAV GLISIC - STARI - vokal, muzika i tekstovi, Miro Di Ghaesa - gitara, aranžman i produkcija. studio ART MEDIA LINE - novembar / decembar 2019.

PROJECT DETAILS

DATE: 2019/12/28
AUTOR I VOKAL: Miroslav Glišić-Stari
PRODUCENT: Miro Di Ghaesa

RELATED PROJECTS
Vrati se
Miroslav Glišić-Stari
Ja nisam ja
Goran Milošević
Dobro te znam
Petar Jojić
Budi dobra
Goran Milošević
Desert Flower
Wordpress / Photoshop
Office Agenda
by GraphicBurger
Coffee Mockup
Illustrator / Photoshop
Raven Website
Mockup / Photoshop
Cool Raven Tree
Personal project
Paper Bag
Pagination / InDesign
Black Sketchbook
Graphic
Model
Web Design / APP Development